Настоятелство

Заместник-председател на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“

Евгени Крумов е роден през 1969г. в град Кюстендил.

Завършва ПГ „Неофит Рилски“ в град Кюстендил, а след това през 1989г. средно полицейско училище „Ф.Е.Джерзински“ в град Пазарджик.

Професионалната си кариера започва като полицай в град София, а към настоящия момент е оперативен дежурен в РУ МВР- Кюстендил.

Това, с което Евгени Крумов може да се опише е думата „първопроходец“. За него новите неща са предизвикателство и не се страхува да води и да бъде на предна линия.

 Любовта, хармонията и чистотата в човешките отношения са неговите вдъхновение и стимул да не се отказва да върви напред и да се стреми да променя света.

Иска да среща повече честни и искрени хора и на това учи и своето дете, защото дори и да боли истината винаги е първа по време и по място.

С Евгени Крумов можете да се свържете на e-mail: ssf@ssf-bg.eu

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"