ЕкипНовини

Фондацията с план за развитие до края на 2017г.

На 23 и 24 април 2016г. в град Банско се проведе работна среща за определяне приоритетите на Фондация „Общество и сигурност“ до декември 2017г. Работната среща е финансирана от Синдикална Team федерация на служителите в МВР по проект „Служителите в МВР и гражданите – партньорство за сигурност!“.

В работната среща взеха участие членове на Синдикална федерация на служителите в МВР, представители на неправителствени организации, с които Фондацията работи успешно в последната година и представители на академичната общност.

Основното предизвикателство, което бе идентифицирано от участниците в обучението бе организационното и административно укрепване и развитие на Фондацията, а приоритетните области, които се определиха за работа до края на 2017г. са свързани с подобряване имиджа на служителите в МВР и повишаване доверието на гражданите, работа с деца и младежи и изготвяне на стратегия за повишаване качеството на услугата „сигурност“, подкрепена не само от политическите партии, но и работодателски и неправителствени организации, академична общност и държавни институции.

 

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"