Национален конкурс за есе, видеоклип, фотография и рисунка на тема “Сигурността, за която мечтая!”

Национален конкурс за есе, видеоклип, фотография и рисунка на тема “Сигурността, за която мечтая!”

Фондация “Общество и сигурност” обявява Национален конкурс за есе, видеоклип, фотография и рисунка на тема „Сигурността, за която мечтая!”
ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:
• Да се идентифицират разбиранията и интерпретациите на децата и младежите по темите „сигурност и безопасност“.
• Да се визуализират имагинерни понятия и теми, касаещи личната сигурност и безопасност.
• Да се постави фокус върху сигурността като базисна човешка потребност и ролята на средата.
ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. В конкурса могат да участват ученици на възраст от 10 до 18 години
2. Всеки участник/екип от участници може да се включи с до две творби – есе, рисунка, авторски видеоклип или фотография, създадени специално за конкурса.
3. Най-добрите конкурсни материали ще бъдат публикувани в сайта на Фондация „Общество и сигурност“ и ще бъдат част от информационна кампания за деца и младежи по темата „лична сигурност и безопасност“.
4. Отличените като най-добри творби във всяка категория ще получат за награда телефон Xiaomi Redmi Note.
5. Осигурен е награден фонд за първите три места във всяка категория.
РАЗДЕЛИ:
ПЪРВИ РАЗДЕЛ – конкурс за ЕСЕ
Критерии:
• Обем до ТРИ компютърни страници, формат А4, шрифт TIMES NEW ROMAN, размер 12
ВТОРИ РАЗДЕЛ – конкурс за ВИДЕОКЛИП
Критерии:
• Клипът трябва в своята цялост да бъде едно произведение от материал, създаден от участника/участниците
• Времетраене до 4 минути.
• Разширението на готовия файл трябва да бъде MP4.
• В клипа трябва да бъде включено заглавието на проекта и името на участника/екипа.
• Резолюцията на видеото може да бъде една от следните: High Definition (1280 x 720), Full HD (1920 x 1080).
• Съотношение 16:9.
• Клипът не трябва да съдържа материали, които нарушават авторските права.
• Клипът не трябва да съдържа материал, който е неподходящ, неприличен или нецензуриран.
• Озвучаването на клипа трябва да следва общия закон за авторски права.
ТРЕТИ РАЗДЕЛ – конкурс за ФОТОГРАФИЯ
Критерии:
• Снимката трябва в своята цялост да бъде едно произведение от материал, направен от участника/участниците
• Всички участващи снимки трябва да бъдат представени в дигитален формат с възможно най-високата разделителна способност.
• Снимката трябва да е най-малко 1600 пиксела широка или висока (ако е хоризонтална или вертикална).
• Снимката може да бъде черно-бяла или цветна. Разширението на файла – JPEG, PDF или PNG (RAW или PSD файлове не се приемат).
• Забранено е снимка да бъде обработвана с цел изкривяване на обектите в нея (Общо подобряване на цвета, повишаване на контраст, цялостно изсветляване или затъмняване и изрязване на изображението са единствените приемливи подобрения).
• Снимката не трябва да съдържа материали, които нарушават авторските права.
• Снимката не трябва да съдържа материал, който е неподходящ, неприличен или нецензуриран.
ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ – конкурс за РИСУНКА
Критерии:
• Рисунките трябва да са с размери до 35/50 см
• Няма ограничение в средствата и техниките. Може да се използват свободно избрани материали и техники: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж, смесени техники.
• Творбите не трябва да се паспартират и рамкират.
• На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
– лично и фамилно име на автора,;
– клас и училище;
– е-mail, точен адрес, телефон за контакт;
• Рисунките няма да бъдат връщани на авторите и организаторите запазват правото си да ги използват за представителни или рекламни цели, свързани със събитието.
ВСЕКИ УЧАСТНИК/ЕКИП ИЗПРАЩА ЗАЕДНО С АВТОРСКАТА СИ ТВОРБА:
1. Име, презиме, фамилия, населено място, клас, имейл и телефон за връзка.

2. Творбите се изпращат САМО на имейл адрес: ssf@ssf-bg.eu (за конкурса „Сигурността, за която мечтая!“ ) с изключение на рисунките, които се изпращат по поща на адрес:

Фондация “Общество и сигурност”
София 1000, ул. “Ангел Кънчев” 2, ет. М, офис 005

3. Краен срок за получаване на творбите – 19 май 2024 година.

4. Журиране на творбите – победителите ще бъдат определени от комисия, която включва специалисти в областта на литературата, изобразителното и филмово изкуство и фотографията, съгласно обявените критерии.
5. Ще бъдат връчени: първа, втора и трета награди във всички раздели.
6. Победителите ще получат своите награди на специално тържество, за което предварително ще бъдат уведомени.
7. Данните на участн
иците ще бъдат използвани само и единственно за нуждите на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни .
Контакти:
е-maIl: ssf@ssf-bg.eu ;
телефон за връзка:0879 00 77 76
Пощенски адрес за изпращане на творбите:
Фондация “Общество и сигурност”
София 1000, ул. “Ангел Кънчев” 2, ет. М, офис 005
Лице за контакти: Радостина Якимова, Директор на Фондация „Общество и сигурност“
УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

 

Вижте също