Радостина Якимова

Директор на Фондация “Общество и сигурност”

Радостина Якимова е родена през 1981г. в град Севлиево.

Завършила е СОУ „Васил Левски“. Продължава своето образование във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, където получава образователно-квалификационна степен бакалавър по „Социални дейности“ и магистър по „Психология“.

Професионалната си кариера започва като ръководител на Младежки център – Севлиево през 2004г.

Повече от  10 години работи в неправителствения сектор и вярва, че единственият начин да промениш средата, в която живееш е да запретнеш ръкави и да работиш за това,  защото ключът за твоя успех се крие само и единствено в собствените ти ръце и изборите, които правиш.

За нея успехът се измерва в хора – тези, които са припознали каузата, за която работиш като своя и са ти повярвали.  Вярва, че успехът са споделените усилия,  доверие, отговорност, енергия и ентусиазъм, защото тогава всичко е възможно и няма начин да няма начин.

Ако я накараш да ти каже дали има книга или мисъл, които описват най-добре нейната личност, тя ще отвърне, че  със сигурност има, но все още не са се срещнали. Според нея няма нищо по-хубаво от това да си в търсене на нещо по-красиво и по-добро от това, което “случваш” и правиш в момента, защото това е успешната рецепта и път към личностно самоусъвършенстване. 

Можете да се свържете с Радостина Якимова на email: ssf@ssf-bg.eu

Фондацията с план за развитие до края на 2017г.

На 23 и 24 април 2016г. в град Банско се проведе работна среща за определяне приоритетите на Фондация “Общество и сигурност” до декември 2017г. Работната среща е финансирана от Синдикална Team федерация на служителите в МВР по проект „Служителите в МВР и гражданите – партньорство за сигурност!“. В работната среща взеха участие членове на Синдикална федерация на служителите в МВР, представители на неправителствени организации, с които Фондацията работи успешно в последната година и представители на академичната общност. Основното предизвикателство, което бе идентифицирано от участниците в обучението бе организационното и административно укрепване и развитие на Фондацията, а приоритетните области, които се определиха за работа до края на 2017г. са свързани с подобряване имиджа на служителите в МВР и повишаване доверието на гражданите, работа с деца и младежи и изготвяне на стратегия за повишаване качеството на услугата “сигурност”, подкрепена не само от политическите партии, но и работодателски и неправителствени организации, академична общност и държавни институции.