За фондация "Общество и сигурност"

Фондация “Общество и сигурност” се стреми към промяна на смисъла и съдържанието понятието „сигурност“ и осъзнаването на сигурността като базисна потребност, която ако не е удовлетворена пречи на личностното развитие. 

Защо нашата организация е важна?

Нашата организация работи за промяната във всеки един от нас

Визия на Фондация "Общество и сигурност"

Всеки български гражданин и служител в Сектор „Сигурност“ има възможност да участва.

Мисия на "Общество и сигурност"

Да повишим сигурността на гражданите и служителите в Сектор „Сигурност“.

Цели на Фондация „Общество и сигурност“

Да се постигне осъзнатост, че качеството на услугата „сигурност“ зависи от действията и бездействията на всеки един гражданин на Република България.

Да се създаде ефективен институционализиран модел, който гарантира участието на гражданите в реформирането на МВР и институциите, които доставят услугата „сигурност“;

Да се промени отношението на гражданите към служителите на МВР и да се създадат отношения на взаимно доверие и партньорство;

Да се създаде социална инфраструктура на местно, регионално и национално ниво, позволяваща комуникация и партньорство между граждани, служители в МВР и представители на заинтересовани страни за изготвяне и мониторинг на местни стратегии за обществен ред и сигурност;

Да се утвърди успешен модел, чрез който служителите, които са излезли от системата в МВР да предават и споделят своите знания и умения.

Защо нашата организация е важна?

Случвало ли ти се е да се прибираш късно вечер и да знаеш, че по маршрута ти има място, на което се събират местните пияници или пък младежи, които пушат трева и се закачат с теб, заради което правиш избора да заобиколиш и да избегнеш срещата с тях?

Чувал ли си стъпки зад себе си и усещал ли си нечий дъх във врата си, незнаейки какво да правиш и как да реагираш?

Чувствал ли си се несигурен, когато си се прибирал вечер с градски транспорт?

Ставал ли си свидетел на агресия, насилие или побой?

Реагирал ли си? И ако да, как?

Преди няколко месеца едно момиче беше нападнато в 10 часа вечерта на централен столичен булевард. Двама младежи са се опитвали да и отнемат чантата. Влачили са я по тротоара повече от 50 метра. Тя е крещяла за помощ, но никой от 15-тината младежи на съседната бензиностанция не е реагирал. Сцената се е разигравала повече от 5 минути, след което се появили две момчета, развикали се и нападателите избягали.

Нашата организация работи именно за това – за промяната във всеки един от нас. Искаме промяната да започне от нас и да се научим да реагираме. Да имаме отношение. Да ни е грижа за нашата сигурност. Да работим и да променим средата за сигурност. Работим за това средата да се промени по такъв начин, че да се чувстваме по-сигурни и вместо да заобикаляме местата, през които ни е страх да минем, да сме спокойни, че има работещи институции и хора, които да ни защитават.

Работим за това, заедно да се научим да реагираме и да противодействаме. Да вярваме, че ако ние се изправим срещу несправедливостта, несигурността и риска за живота и здравето на хората около нас няма да останем сами. Да знаем, че ако нещо застраши нас или нашите близки ще има други хора, които вместо да наведат засрамено глава или да се правят, че не забелязват проблема ще вземат отношение.

За едни сигурността е утопия, за други социален капитал, а за трети просто икономически интерес.

За нас, сигурността е спокойствие, вяра и отстояване на активна гражданска позиция.

Вярваме, че сигурността е увереност и желание да реагираш.

Знаем, че сигурността е избор, който правиш не всеки ден, а всяка минута. Изборът да реагираш и да защитиш тези около себе си. Изборът да промениш средата и смелостта да заявиш, че именно гражданинът на Република България трябва да е в центъра на политиките за сигурност.

За нас, гражданската активност и грижата за другия е единственият начин да променим средата, в която живеем, а да изберем сигурността е единствената възможност, която имаме ако искаме да живеем в държава, в която се чувстваме спокойни за себе си и близките си.

Ето защо нашата организация е важна за хората, защото вярваме, че да бъдем активни и да реагираме е единственият начин да създадем общност, в която имаме доверие един на друг и работим за промяна на средата, в която живеем. Работим за това да я направим не само по-сигурна за нас самите и нашите близки. Работим за среда, в която ще се чувстваме по-сигурни, ще се доверим на непознатите и ще знаем, че ще реагират ако сме застрашени. Среда, в която и ние самите ще бъдем уверени в себе си и своите действия и решения.

Нашата организация се бори със самотата. Тази, която съпътства всеки един от нас. Самотата по отношение на сигурността. Финансовата, социалната, здравната, образователната, институционалната и най-вече обществената сигурност. Искаме да променим парадигмата и общата допирна точка да се промени. Искаме да ни обединява действието, а не бездействието и да ни сплотяват не несигурността и страхът, а сигурността и доверието в хората и институциите.

Да се постигне осъзнатост, че качеството на услугата „сигурност“ зависи от действията и бездействията на всеки един гражданин на Република България.

Визията на Фондация  “Общество и сигурност”

Визията на Фондация  “Общество и сигурност” е  всеки български гражданин и служител в Сектор „Сигурност“ има възможност да участва в планирането  и мониторинга на политики за сигурност.

Фондация “Общество и сигурност” се стреми към промяна на смисъла и съдържанието понятието „сигурност“ и осъзнаването на сигурността като базисна потребност, която ако не е удовлетворена пречи на личностното развитие. Чрез нашата дейност искаме да насърчим гражданите на Република България да участват активно в процесите на реформиране на МВР и дефиниране на услугите „сигурност“ и „гражданска сигурност“, както и идентифициране на институциите, които са техни доставчици.

Сигурността е не само базисна човешка потребност, но и един от най-дълбоките стремежи залегнали в нас. Стремеж и желание за безопасност, когато сме на работа, на обществено място или когато сме в домовете си. Сигурността може да бъде разглеждана в много по-широк аспект: стремеж към финансова сигурност, сигурност по отношение на нашия живот и здраве, за здравето на близките ни, за работата ни, за общественото ни положение.

bussiness

Ние постигаме това, като:

Прозрачност

Насърчаваме прозрачността и отчетността на институциите в Сектор „Сигурност“.

Променяме

Променяме разбирането и дефиницията на понятието сигурност,  Сектор „Сигурност“ и изработваме механизми за измерване, посредством индекс на сигурността.

Насърчаваме

Насърчаваме включването на гражданите във формирането на политики в Сектор „Сигурност“.

Подобряваме

Подобряваме имиджа на служителите и службите в Сектор „Сигурност“.

Предоставяме

Предоставяме експертиза и ноу-хау в областта на сигурността и Сектор „Сигурност“.

Мисия на Фондация “Общество и сигурност”

Нашата мисия е да повишим качеството на услугата сигурност, която да  е съобразена с реалните потребности на гражданите и служителите в Сектор „Сигурност“.

 

КАКВИ СА МОТИВИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯ “ОБЩЕСТВО И СИГУРНОСТ”?

Учредителите на Фондация „Общество и сигурност“,

ВОДЕНИ

от разбирането, че в българското общество има нужда от сериозна дискусия и повече информация за проблемите на сигурността, ролята на правоохранителните органи при превенцията и разкриваемостта на престъпления, необходимостта от анализ и промяна на нашите нагласи и поведение в различни критични ситуации и активното ни участие в процеса на вземане на решение и изготвяне на политики, касаещи нашата сигурност,

МОТИВИРАНИ

от потребността на служителите в правоохранителните институции да бъдат включени и да участват активно в граждански инициативи и необходимостта от повишаване на техните знания за работа с представители на гражданското общество,

ВЯРВАЙКИ,

че осигуряването на сигурност за всички ни може да бъде постигнато най-вече, чрез повече образование, обучение и мотивиране на самите хора да участват и подобряват услугата “сигурност”,

РАЗБИРАЙКИ

услугата „сигурност“ като гарантиране правата, свободите, сигурността и благосъстоянието на всички граждани, обществото и държавата,

УБЕДЕНИ,

че в процеса на дефиниране на услугата „сигурност“ е необходимо да участват гражданите, служителите в сектор „Сигурност“, институциите и доставчиците на социални услуги, които да работят в партньорство за повишаване на нейното качество,

ПРИЕМАЙКИ,

че не държавните институции, а гражданските организации имат водеща роля в това да направят хората активни, да разпознаят проблемите в сектора сигурност и да поискат промяна, която да помогне за подобряване както на целия сектор, така и защитата на всеки гражданин и служител,

РЕШЕНИ

да работим за обединяване на различни сектори и социални групи, да повишим сигурността и спокойствието на гражданите на Република България и обръщайки се с призив към всички, които споделят нашия идеал, да се присъединят към нашите усилия

УЧРЕДИХМЕ

фондация „Общество и сигурност“ в обществена полза.