НачалоНовини

Покана за заседание на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“

Уважаеми колеги,

 На основание чл.17 ал.(2) от устройствения акт на Фондация „Общество и сигурност“ свиквам заседание на Настоятелството, което ще се проведе на 24 януари 2016г. на адрес: град София, ул. Иван Вазов 42, ет. 2, оф. 7.

Началото на заседанието е 14.00 часа

Заседанието се свиква по инициатива на Председателя на Настоятелството и ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Представяне на годишен отчет за дейността на Фондация „Общество и сигурност“
  2. Приемане на насоки и годишна програма за дейността на Фондацията за 2016г.
  3. Приемане на бюджет за 2016г.
  4. Други

 

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"