обществена полза

Мисия на Фондация „Общество и сигурност“

Нашата мисия е да повишим качеството на услугата сигурност, която да  е съобразена с реалните потребности на гражданите и служителите

Прочетете повече