Партньори

Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи

СФСМВР, освен учредител на Фондация „Общество и сигурност“ е и основният и партньор в реализиране на съвместни инициативи и проекти. Представителите на СФСМВР, осигуряват пряк контакт на екипа на Фондацията със служители в Министерството. Благодарение на това партньорство и подкрепа, всички предложения за политики и реформиране на МВР, които Фондацията изготвя, са съобразени не само с потребностите на гражданите, но и на служителите.

Това е водещ принцип на работата на Фондацията, защото услугата „гражданска сигурност“ може да бъде качествена само и единствено ако служителите са добре обучени, оборудвани, мотивирани и най-вече има създадена система за психично здраве и превенция на професионалния стрес. 

logo_shieldENG

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"