Услугата “гражданска сигурност” бе обсъдена на регионален форум в Смолян

Услугата “гражданска сигурност” бе обсъдена на регионален форум в Смолян

Областната администрация в Смолян бе домакин на регионален форум на тема „Нашата сигурност: споделена или неразбрана отговорност”. Организатори на събитието са фондация „Общество и сигурност” – София и Синдикалната федерация на служителите в МВР. Целта на дискусията бе да се обсъди услугата „гражданска сигурност”, доставяна от МВР и инструментите на местно, регионално и национално ниво, които могат да повишат нейното качество.
Срещата бе открита от зам.-областния управител Андриян Петров. Той посочи, че проблемът за обществения ред и сигурност е ключов за развитието на българското общество и неговия просперитет.
Участниците във форума дискутираха потребностите от сигурност на децата и младежта, хората с физически затруднения и възрастните хора, за които достъпът до общински центрове е затруднен.
Директорът на ОДМВР Николай Димов приветства инициативата за провеждане на дискусията и посочи, че битовата престъпност в областта не е висока, хората живеят спокойно и усещането им за сигурност е на сравнително добро ниво.
Един от акцентите на срещата беше необходимостта гражданите да познават по-добре правата си и да бъдат проактивни по отношение на услугата гражданска сигурност, доставяна от МВР и местната власт.
Представителите на държавните структури се обединиха около идеята, че сигурността не е задача само на институциите, а е въпрос на активна гражданска позиция и партньорство с неправителствените организации.

 

Източник: Уебсайт на Областна администрация – Смолян

Вижте също