НачалоФондацията в медиите

3/4 от българите се чувстват незащитени

60% от хората са били жертва или свидетел на престъпление

Близо 74 на сто от участвалите в допитване на фондацията „Общество и сигурност“ посочват, че усещат несигурност у нас. Само 17 процента са на обратната позиция, а девет на сто нямат мнение. Това каза директорът на фондацията Радостина Якимова, представяйки изследването на дебат, съобщи БТА.

Дискусията е на тема „МВР: споделена, неразбрана или липсваща сигурност?“.

Забелязва се малко по-високо ниво на несигурност сред мъжете в сравнение с жените

Най-голям е делът на несигурност сред лицата във възрастовата група 36-45 години (77 процента), несигурност изпитват 75 % от респондентите на възраст 46-55 години.

Според 43,7 на сто от участниците в изследването има трайна тенденция за увеличаване на личната несигурност в сравнение с 2010 година.

Едва 7% отчитат положителна тенденция и подобряване на средата за сигурност, но 10 на сто от тях са отговорили на въпроса „Чувствате ли се сигурни за вас и вашето семейство?“ с „Не“. Аналогично е положението и с тези, които отчитат едни и същи нива на сигурност за периода 2010-2015-а.

Близо 60 на сто от респондентите са били жертва или свидетел на престъпление през последните 5 години.

Източник: Dnes.bg

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"