ПОКАНА

Относно: Свикване на седмо заседание  на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“

Уважаеми колеги,

На основание чл.17 ал.(2) от устройствения акт на Фондация „Общество и сигурност“ свиквам заседание на Настоятелството, което ще се проведе на 23 ноември 2018 г. на адрес: град Велинград, хотел “Здравец” в голяма конферента зала.

Началото на заседанието е в 12.00 часа

Заседанието се свиква по инициатива на Председателя на Настоятелството и ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Представяне на проекти, които Фондация „Общество и сигурност“ ще разработи и ще кандидатства като бенефициент и/или партньор.
  2. Представяне на резултати от проведена среща с „Галъп интернешънъл“ и бъдещи дейности, които да бъдат реализирани и възложени за изпълнение от тях.
  3. Докладване за степента на реализация на проект NHD Play, финансиран по програма Еразъм + и предстоящите дейности и ангажименти на Фондация „Общество и сигурност“
  4. Други

С  УВАЖЕНИЕ,

ИЛИЯ КУЗМАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

НА ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО И СИГУРНОСТ“

Вижте също