ВизияЗа нас

Визия на Фондация „Общество и сигурност“

Визията на Фондация  „Общество и сигурност“ е  всеки български гражданин и служител в Сектор „Сигурност“ има възможност да участва в планирането  и мониторинга на политики за сигурност.

Фондация „Общество и сигурност“ се стреми към промяна на смисъла и съдържанието понятието „сигурност“ и осъзнаването на сигурността като базисна потребност, която ако не е удовлетворена пречи на личностното развитие. Чрез нашата дейност искаме да насърчим гражданите на Република България да участват активно в процесите на реформиране на МВР и дефиниране на услугите „сигурност“ и „гражданска сигурност“, както и идентифициране на институциите, които са техни доставчици.

 Сигурността е не само базисна човешка потребност, но и един от най-дълбоките стремежи залегнали в нас. Стремеж и желание за безопасност, когато сме на работа, на обществено място или когато сме в домовете си. Сигурността може да бъде разглеждана в много по-широк аспект: стремеж към финансова сигурност, сигурност по отношение на нашия живот и здраве, за здравето на близките ни, за работата ни, за общественото ни положение.

 

Ние постигаме това, като:

Подобряваме имиджа на служителите и службите в Сектор „Сигурност“.

Променяме разбирането и дефиницията на понятието сигурност,  Сектор „Сигурност“ и изработваме механизми за измерване, посредством индекс на сигурността.

Насърчаваме включването на гражданите във формирането на политики в Сектор „Сигурност“.

Насърчаваме прозрачността и отчетността на институциите в Сектор „Сигурност“.

Предоставяме експертиза и ноу-хау в областта на сигурността и Сектор „Сигурност“.

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"