НачалоНовиниПроекти

Нов проект на Фондация „Общество и сигурност“

Започва реализирането на нов проект имащ за цел да предложи иновативен подход за превенция и намаляване на домашното насилие, основан на конкретните нагласи на хората, живеещи на територията на София, обслужвана от 5 районни управления: 01 РУ-СДВР, 02 РУ-СДВР, 03 РУ-СДВР, 04 РУ-СДВР и 06 РУ-СДВР.

Проект  „Домашното насилие в София: един проблем – различни гледни точки и решения“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от Фондация „Общество и сигурност“  в партньорство със СО-Район „Триадица“.

 

Проектът ще бъде реализиран в периода 19 август – 15 ноември 2022 г. и предвижда провеждане на количествено и проучване сред жителите на София, населяващи кварталите, обслужвани от 5-те районни управления, фокус-група с полицейски служители, които да споделят своята гледна точка за съществуващият дисбаланс между подавани сигнали за домашно насилие. Резутатите от изследванията ще бъдат отпечатани в информационна брошура. Предвижда се информационната брошура да бъде разпространена сред всички РУ-СДВР.

Успоредно с провеждането на количественото и качественото проучване, екипът по проекта ще направи задълбочен анализ на програмните документи на национално ниво и в Столична община, отнасящи се до мерките за превенция и борба с домашното насилие. Ще бъдат поискани по Закона за достъп до обществена информация данни за наличие/отсъствие на профил на извършители на домашно насилие в МВР и образователен статус и възраст на жертвите и насилниците. Веднага след приключване на изследванията и на база на предварително набраната информация ще се разработят предложения за мерки и политики за превенция и борба с домашното насилие.

По време на целия проект ще се публикуват информационни материали в сайта и фейсбук страницата на Фондация „Общество и сигурност“ за етапите  на реализиране на проекта и постигнатите резултати. Ще бъде поставен акцент върху резултатите от количественото и качественото изследване, от които ще бъдат оформени 10 инфографики с основните акценти от тях и един видеоклип, който ще бъде публикуван и в youtube канала на бенефициента. Предложенията за конкретни мерки и дейности също ще бъдат оформени като  отделна публикация. Предвижда се да се изготвят и информационни флайери, както и видеоклип с идентично съдържание за конкретните стъпки и процедури, които трябва да се следват в случай, че хората са жертва/свидетел на домашно насилие.

Финалът на проекта ще бъде поставен със заключителна конференция, на която ще бъдат представени и обсъдени резултатите от проекта, изготвените препоръки за промяна на политики и планираните последващи дейности.

.

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"