НачалоНовиниПроекти

Фокус-група с полицаи по проект „Домашното насилие в София: един проблем – различни гледни точки и решения“

На 26 септември 2022 г. се проведе фокус-група с полицейски служители по проект  „Домашното насилие в София: един проблем – различни гледни точки и решения“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от Фондация „Общество и сигурност“  в партньорство съв СО-Район „Триадица“.

Фокус-групата се проведе след приключване на проучването на терен сред жители на община София и в нея участваха полицаи, както от охранителна, така и от териториална полиция. Тя имаше за цел да установи гледната точка на полицаите за резултатите от изследването, да индентифицира тяхната гледна точка за дисбаланса в броя и начина на подаване на сигнали за домашно насилие на територията на СДВР, както и конкретните им предложения за подобряване взаимодействието между институциите и НПО в София по този проблем.

 

По време на фокус-групата бяха обсъдени честотата на случаите на домашно насилие, спецификата в работата по случаите на ДН, в сравнение с останалите случаи, по които работят, оценка на ситуацията в София в сравнение с останалата част на страната и на територията на тяхното РУ-СДВР, както и какъв е профилът на домашния насилник и жертвата.  Беше обсъдено, доколко  ефективни са мерките, които полицаите предприемат  за прекратяване на насилието, случаите, в които срещат трудност да бъдат определени като домашно насилие, както и основните причини, които възпират гражданите да подават сигнали за домашно насилие.

В третата част на дискусията бе направена оценка на работата на МВР по темата и случаите на домашно насилие с другите институции и със структурите на гражданското общество, възможностите за подобряване работата на МВР по домашното насилие, както и начините, по които може да се стимулират гражданите да подават сигнали за домашно насилие и как може да се подобри ефективността на семействата и на обкръжението на засегнатите за справяне с проблема.

Резултатите от количественото проучване сред гражданите на София и от качественото сред полицейските служители ще бъдат окончателно обработени и обобщени до 5 октомври 2022 г., след което ще бъдат публикувани н страниците на Фондация „Общество и сигурност“ и СО-Район „Триадица“ и отпечатани в информационна брошура.

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"