НачалоНовиниПроекти

Жителите на София разпознават само физическото посегателство като домашно насилие

Готови са резултатите от количествено и качествено проучване за нагласите на полицейските служители и жителите на София за домашното насилие. Изследването се проведе в периода 25 август – 26 септември 2022 г.,  по проект  „Домашното насилие в София: един проблем – различни гледни точки и решения“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от Фондация „Общество и сигурност“  в партньорство съв СО-Район „Триадица“.

Резултатите от изследването ще бъдат отпечатани в информационна брошура, която ще бъде разпространена на територията на обществени сгради – общини и районни управления в София, а част от резултатите от изводите ще бъдат визуализирани и пубикувани като инфографики на сайта на Фондация „Общество и сигурност“.

Част от изводите, от проведеното изследване, са:

  • При споменаване, домашното насилие се свежда почти изцяло до физически посегателства. Едва при навлизане в темата респондентите се замислят и за психическите и други форми на тормоз.
  • Около 3 на сто от столичани се чувстват силно засегнати от домашното насилие. В абсолютен брой това възлиза на около 30 хиляди пълнолетни жители на града.
  • Хората са по-склонни да споделят, че те самите имат проблем, отколкото че насилието е проблем на техните семейства. Тесният роднински кръг е територия, на която всичко (трябва да) изглежда наред.
  • Налице е незаинтересованост по отношение на съседите и колегите. Данните дават основание да се смята, че мнозинството от хората са капсулирани до тесния си семеен кръг и не са сетивни към проблемите на околните, били те и относително близки – пространствено и като отношения.
  • Склонността за подаване на сигнал за насилие срещу други хора е по-висока, отколкото ако обект на насилието сме самите ние.
  • МВР е институцията, която гражданите припознават като легитимен и ефективен инструмент за справяне с домашното насилие.
  • Полицейските служители са високо мотивирани в работата си срещу домашното насилие. Въпреки че в практиката случаите на ДН значително отстъпват на други престъпления, например на кражбите от дома, служителите приоритизират по логиката, че човешкият живот е много по-ценен от материалните стойности.
  • Фокус-групата с полицаи потвърждава извода от количественото изследване за многообразието от насилници, жертви и форми на проявление на ДН. Привеждат се и по-редки примери, като ограничаване на излизането от дома и срещите, следене на телефонната комуникация и на локацииите, записване на разговори и на интимни клипчета, с цел изнудване и държане в подчинение. Полицаите споменават нееднократно, че с ДН често се спекулира при бракоразводни дела.
  • Служителите на МВР са добре запознати с алгоритъма на работа по случаите на ДН – сигнал – предупредителен протокол – жалба – медицинско – заповед за защита – извеждане от жилището – ограничителна заповед.
  • Веригата се «къса» и ефективността страда от слабата подготовка на полицаите от ППД, нерешителността на потърпевшите, неглижирането на ДН от началниците в РПУ, незаинтересоваността и невключването на разследващи полицаи, пасивността на прокуратурата.

 

Резултатите от изследването, както и всички информационни материали, изготвени по проект „Домашното насилие в София: един проблем – различни гледни точки и решения“ ще бъдат публикувани на сайта на Фондация „Общество и сигурност“ и ще бъдат предоставени на участниците в заключителната конференция, която ще се проведе на 15 ноември 2022 г.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия информационен материал е на Фондация „Общество и сигурност“ и не представлява позиция на Столична община.

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"