НачалоНовини

Извънреден или нормален е извънредният труд в МВР?

По данни, предоставени от МВР, за периода 2020-2022 г. са натрупани над 11 милиона часа извънреден труд!
По години той е както следва:
 2020 г. –  2 839 205 часа
 2021 г.  –  4 429 740 часа
2022 г.  – 3 738 995 часа.
Общият разход за заплащане на извънреден труд за трите години е 122 519 104 лева.
Необходимо ли е на фона на тези данни да говорим за това, колко претоварени са служителите в МВР?
Нужно ли е да говорим, че голяма част от тях не могат да ползват полагаемият им се отпуск, защото няма кой да ги смени?
Трябва ли да обясняваме до какво водят подобни нива на свръхнатовареност и преумора?
Някой интересува ли се как подобна експлоатация и умора са сериозна предпоставка за допускане на грешки, които във високорисковите професии на полицаите и пожарникарите може да коства човешки животи?
Средствата разходени за извънреден труд са достатъчни за назначаването на 1000 души, които ще облекчат системата и служителите.
Тези хора не се назначават.
Защо?
Каква е причината?
Кой носи отговорност за претоварването на работещите в ситемата?
Кой ще реши проблема?
Изобщо иска ли някой да го направи?
Ще попитаме Министъра на вътрешните работи и се надяваме да получим отговори и да станем свидетели на конкретни действия, които да се предприемат в тази посока. Извънредният труд е такъв, защото се полага по изключение и при форсмажорни обстоятелства. Когато извънредния труд се превърне в норма, то това е експлоатация.

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"