НовиниПубликации

Кой носи отговорност за нашата безопасност по пътищата на България?

През 2022г. в 6 609 тежки ПТП са загинали 531 и са ранени 8422 участници в движението.
Това са 531 семейства, които са погребали своите деца, братя и сестри, майки и бащи…
531 семейства, които няма да видят своите любими хора, защото някой ги помете на пътя.
Изказваме своите съболезнования на близките на всички убити при ПТП.
Днес искаме да разкажем какво се случва в България и кой носи отговорността за нашата безопасност.
Искаме да прегледаме стратегиите и политиките на институцията – отговорна за намаляване на пътния травматизъм и превенция на тежките ПТП.
И не, това не е МВР, а Държавната агенция за безопасост на движението по пътищата, която е отговорна за изготвянето, изпълнението и отчитането на стратегията за безопасност на движението в Република България.
Прегледахме всички стратегически документи. Запознахме се с отчетите и докладите за дейността. Видяхме приориетите.
Това, което ни направи впечатление е, че в доклада им за 2022 г. се казва ясно, че една от причините за черната статистика по отношение на тежките ПТП е „поведението на участниците в движението, тяхното ниво на самоконтрол, отношение към правилата и нормите.“ В същото време, мерките, които се предприемат и са включени в плана за 2023 г. в това отношение са свързани с обследване на училища, детски градини и др. институции, закупуване на камери и контрол от страна на МВР и нищо, ама напълни нищо за промяна поведението на участниците в движението.
Направихме кратко описание на дейността на ДАБДП, както и посочихме консултативните органи по отношение на политиките, които публикуваме тук. Ако искате повече информация за това какво се случва и кой носи отговорност за нашата безопасност, моля вижте сайта на ДАБДП. https://www.sars.gov.bg/

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"