Извънреден труд

Извънреден или нормален е извънредният труд в МВР?

По данни, предоставени от МВР, за периода 2020-2022 г. са натрупани над 11 милиона часа извънреден труд! По години той

Прочетете повече

ИЗВЪНРЕДНИЯТ ТРУД В МВР!

Продължаваме да правим – донякъде успешни, а донякъде – не толкова успешни, опити да разнищим „сагата“ с извънредния труд.Не е

Прочетете повече

МВР: ЧИСЛА И ФАКТИ

За периода 1 януари – 30 юни 2019 г. в МВР са се натрупали почти 5 млн. часа извънреден труд.

Прочетете повече