политики за сигурност

МВР НЕ Е „БУХАЛКА“, А ИНСТИТУЦИЯ ГАРАНТИРАЩА ПРАВОВИЯ РЕД

Българите не одобряват „изкарването“ на структури от МВР, искат да участват в планирането на политики за сигурност и подкрепят увеличение

Прочетете повече

Напусналите МВР!

За първото полугодие на 2019 г., новоназначените служители в МВР са 1154. Най-голям е относителният брой на назначените в ГДПБЗН

Прочетете повече

Форми на участие на гражданите в процеса на изготвяне на политиките за сигурност в Република България

УВОД Участието на гражданите в процеса на изготвяне на политики за сигурност е ограничено до разпоредбите на Закона за нормативните

Прочетете повече