Фондация “Общество и сигурност” стартира проект финансиран от Български фонд за жените

На 10 юли 2015г. бе поставено началото на реализирането на проекта “Сигурни ли са жените, осигуряващи нашата сигурност?”

Проектът има за цел да се идентифицират факторите, които оказват негативно влияние и дискриминират жените,  заемащи оперативни длъжности в МВР.

В рамките на проекта ще се проведат качествено и количествено изследване, сред служители в МВР. Успоредно с количественото и качественото изследване ще се направи и анализ на всички документи в МВР, които по някакъв начин касаят равнопоставеността на половете, в т.ч. и критериите за прием, кариерното развитие, съчетаването на личния и професионален живот, насърчаването на мъжете в МВР да ползват отпуск за отглеждане на дете и т.н. Ще се направи и медиен мониторинг за последните 5 години, в който ще се анализира дали има дискриминационни статии и публикации по отношение равнопоставеността на половете и действията на мъже и жени в МВР, както и какъв е медийният образ на ведомството и дали чрез медиите се утвърждават джендър стереотипи.

След изготвяне на изследването ще се проведе еднодневна конференция, на която ще се представят резултатите и ще се обсъдят възможностите за промяна на политиките в МВР, за да се ограничи дискриминацията спрямо жените, които работят на терен, както и да се предприемат мерки за насърчаване на равнопоставеността на половете, гъвкава заетост и съчетаване на личния и професионалния живот.

Водещ принцип в работата на БФЖ е задълбоченият анализ и оценка на проблемите и нуждите на българските жени и женските НПО.

Вижте също