НачалоНовиниПроекти

Проект NHD PLAY

 

 

Основната цел на проекта е да повиши знанията и уменията на учениците в началните и средните училища за реагиране при извънредни ситуации, като например природни и предизвикани от човека (антропогенни) бедствия и кризи, посредством съвременни подходи от парадигмата на социалния конструктивизъм и ИКТ-базирани инструменти.

В хода на проекта ще бъдат реализирани 6 основни дейности, включващи разработването на 5 интелектуални продукта и пилотирането им с представители на целевите групи.

Дейности и прокукти:

  • Дейност 1 „Холистичен образователен подход“ – включва десктоп анализ на ситуацията в партньорските държави по отношение на нивото на релевантност на темата „безопасност“ в учебната дейност, анализ на обучителните модели по темата, подготовка на материали и теми, които трябва да бъдат включени в платформата, онлайн курсовете и наръчника;
  • Дейност 2 „Платформа за електронно обучение“ – разработване на платформа за дистанционно обучение, базирана на съвременни ИКТ, в които ще бъдат качени материали за самообучение и самооценка на знания;
  • Дейност 3 „Онлайн курсове“ – разработване на 3 курса, представящи шест различни тематични области – природни бедствия (земетресения, наводнения, пожари), антропогенни бедствия (тероризъм, насилие) и първа медицинска помощ;
  • Дейност 4 „Образователна игра“ – разработване на игра, обхващаща теми от сферата на природните и антропогенните бедствия, насочена към формирането на култура и автоматизиране на навиците за реакция на учениците в такива ситуации;  Играта е основен елемент от архитектурата на проекта, тъй като значително увеличава образователното въздействие на платформата.
  • Дейност 5 „Пилотиране“ – тестване на платформата и онлайн играта сред учениците, за да се определи степента на въздействие и последиците от прилагането на тези подходи;
  • Действие 6 „Наръчник“ – разработване на наръчник в две части – инструкции за осигуряване на сигурна среда в училище и учебни планове, включващи темата за безопасността в учебния процес.

Партньори

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"