Първи уъркошоп за изготвяне на мониторингова система на публични политики и практики по темата за домашно насилие

Първи уъркошоп за изготвяне на мониторингова система на публични политики и практики по темата за домашно насилие

Untitled123

На 30 януари 2020г. се проведе първата работна среща за обсъждане на мониторингова система на публични политики и практики с 20 представителя на съд, прокуратура, полиция и социални служби от област София- град ангажирани по темата домашно насилие

По време на работната среща се обсъди работата по случаи на домашно насилие, както се формираха изводи и препоръки за подобряване на междуинституционалното сътрудничество при работа по проблема домашно насилие и предложения за оптимизиране на законодателството.

Наблюдението на публичните политики и практики има за цел да проследи приложението на националното законодателство в областта на домашното насилие на територията на четири административни области в България – София – град, Сливен, Силистра и Смолян.

Тази дейност се осъществява в рамките на проект ACF 41/ „Активни срещу насилието над жени“, изпълняващ се с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в партньорство с фондация „Общество и сигурност”. Проектът има за цел да просвети и активизира гражданското общество срещу насилието над жени.

Вижте също