НачалоПроекти

Втори уъркошоп за изготвяне на мониторингова система на публични политики и практики по темата за домашно насилие

На 7 февруари 2020 г. се проведе втората работна среща за обсъждане на мониторингова система на публични политики и практики с 20 представителя на съд, прокуратура, полиция и социални служби от област Сливен ангажирани по темата домашно насилие.

По време на работната среща се обсъди работата по случаи на домашно насилие, както се формираха изводи и препоръки за подобряване на междуинституционалното сътрудничество при работа по проблема домашно насилие и предложения за оптимизиране на законодателството.

Участниците прегледаха и анализираха представеният им модел за мониторинг на политики и бяха набрани и систематизирани предложенията за промяна и подобряване на модела от всички заинтересовани страни.

Предстои провеждането на работни семинари в град Силистра на 20 февруари 2020 г. и в град Смолян на 27 февруари 2020 г.

Тази дейност се осъществява в рамките на проект ACF 41/ „Активни срещу насилието над жени“, изпълняващ се с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в партньорство с Фондация „Общество и сигурност”. Проектът има за цел да просвети и активизира гражданското общество срещу насилието над жени.

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"