Обещанията на политиците в 45-тото НС

Обещанията на политиците в 45-тото НС

Днес 45-тото Народно събрание започна своята дейност. Народните представители се заклеха “във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа”.

Основно желание и потребност е гражданите на Република България да бъдат сигурни и спокойни за себе си и своите близки. Какво обещаха по време на предизборните си кампании представителите на политическите партии и коалиции, които вече са част от 45-тото НС,за сферата на обществения ред и сигурност? Техните ангажименти, публикувани в предизборните им програми, можете да видите в инфографиките към настоящия текст. Подредбата в е низходящ ред съгласно броя мандати, които е получила всяка партия и коалиция. В края на мандата на 45-тото НС ще направим ревизия и ще проверим колко от ангажиментите са изпълнени и дали българските граждани са започнали да участват в планирането на политики за сигурност и да осъществяват мониторинг върху тяхното изпълнение.

Вижте също