НачалоНовини

Чувстваме ли се по-сигурни и по-спокойни за себе си и своите близки през 2016?

Настоящата анкета е изготвена от Фондация „Общество и сигурност“ и  има за цел да се актуализират резултатите от проведено изследване през 2015 г. и да се определи тенденция по отношение на личното усещане за сигурност и безопасност на гражданите на Република България.
Настоящият въпросник проучва нагласите и разбиранията на българските граждани за тяхната сигурност и мерките, които е необходимо да се предприемат, за да се повиши качеството на услугата „гражданска сигурност“.
Резултатите от настоящата анкета ще се използват за дефиниране на услугата „сигурност“ и изготвяне на предложения за промяна на начина на работа на правоохранителните служби така, че да се чувстваме по-сигурни и по-спокойни като граждани, като се надяваме, че по този начин ще допринесем за подобряване на работата на институциите.

Предварително Ви благодарим за отделеното време!

 

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"