изследване

МВР НЕ Е „БУХАЛКА“, А ИНСТИТУЦИЯ ГАРАНТИРАЩА ПРАВОВИЯ РЕД

Българите не одобряват „изкарването“ на структури от МВР, искат да участват в планирането на политики за сигурност и подкрепят увеличение

Прочетете повече

Нараства нуждата от информация сред българите за това как да реагират адекватно в рискови ситуации

Близо 60% от участвалите в изследване на Фондация „Общество и сигурност“ заявят, че познават основните функции на МВР, почти 67%

Прочетете повече

Изследване на личното усещане за сигурност на жителите на район „Красна поляна“

До 10 август 2017 година ще бъде активен линкът към онлайн анкетата на Фондация “Общество и сигурност“ и район „Красна

Прочетете повече

Парадоксът МВР: растящ бюджет и намаляваща сигурност! (Изследване на личното усещане за сигурност на българите през 2016 г.)

Бюджетът на МВР за 2016 г. е близо 1,5 млрд. лева (в т.ч. средствата от ЕК) и въпреки неговото увеличение

Прочетете повече

Чувстваме ли се по-сигурни и по-спокойни за себе си и своите близки през 2016?

Настоящата анкета е изготвена от Фондация „Общество и сигурност“ и  има за цел да се актуализират резултатите от проведено изследване

Прочетете повече

Три четвърти от участвали в допитване не усещат сигурност у нас

Близо 74 на сто от участвалите в допитване на фондацията „Общество и сигурност” посочват, че усещат несигурност у нас. Само

Прочетете повече