Заседания на Настоятелство

Покана за заседание на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“

Относно: Свикване на десето заседание  на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“

Уважаеми колеги,

На основание чл.17 ал.(2) от устройствения акт на Фондация „Общество и сигурност“ свиквам заседание на Настоятелството, което ще се проведе на 17 ноември 2019 г. (неделя),  на адрес: град Трявна, хотел „Калина палас“ ул. Панорама 15, зала „Варна“.

Началото на заседанието е в 11.00 часа

Заседанието се свиква по инициатива на Председателя на Настоятелството и ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчитане на дейността до момента и представяне на конкретните дейности и проекти за следващите шест месеца.
  2. Други

С  УВАЖЕНИЕ,

ИЛИЯ КУЗМАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО И СИГУРНОСТ“

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"