Публикации

Защо е необходимо и важно в целия процес на реформиране да участват синдикални организации?

Реформите, които се реализират към момента, както беше споменато,  са парцелирани и неефективни. Реформите в МВР  е необходимо да бъдат дългосрочни,  да са консултирани с гражданските и професионалните организации, да се обясни ефектът от дадена промяна върху живота на всеки един гражданин и служител в МВР, както и да са съобразени с потребностите на гражданите на Република България.

Един от най-важните мотиви за необходимостта от участие на синдикални организации в този процес е свързан с факта, че реформирането и оптимизирането на дейността на всяка система е свързано с намаляване броя на заетите и ограничаване на социални права. Основната роля на синдикалните организации е реформата и оптимизирането на дейността на МВР да не се случва за сметка на служителите, които са жертва на реализираните до момента парцелирани и неефективни структурни промени. Именно синдикалните организации са тези, които ще дадат своя принос по отношение плавния преход и промяна на начина на работа на МВР, що се отнася до служителите. От друга страна синдикалните организации ще са тези, които предварително ще консултират предложенията за реформи, ще предлагат приемането на програми за алтернативна заетост на съкратените служител и могат да поемат голяма част от дейността по професионална преквалификация, заедно с неправителствените организации. Не на последно място, синдикалните организации ще имат отговорността да  информират и „потушават“ възникналото напрежение сред служителите.

Фондация "Общество и сигурност"
Фондация „Общество и сигурност“

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"