НачалоНовиниПроекти

Регионални форуми в Пловдив и Смолян

Втората серия от регионални форуми, които Фондация „Общество и сигурност“  реализира в партньорство със Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи /СФСМВР/ ще се проведат на 8 и 9 април 2015г. в Пловдив и Смолян.

Форумите имат за цел да се обсъди услугата „гражданска сигурност“ доставяна от МВР и инструментите на местно, регионално и национално ниво, които могат да повишат нейното качество.

Организаторите на форумите вярват, че сигурността е наша обща отговорност, а не само функция на МВР и местните и областни органи за самоуправление. 

Регионалният форум в град Пловдив е с начало 13.00 часа и ще се проведе на 8 април 2015г. в  Хотел „Рамада Пловдив Тримонциум“, Зала „Тракия“, ул. „Капитан Райчо“ 2

Регионалният форум в град Смолян ще се проведе на 9 април 2015г. в  Конферентната зала на Областна администрация – Смолян, намираща се на бул. България  № 14. Началото на форума в Смолян е 11.00 часа.

На форумите, заедно с местни експерти ще обсъдим мерките за „обществен ред  и сигурност“ на местно ниво, и нуждите на конкретни социално-икономически и демографски групи. Идентифицираните проблеми и възможностите за тяхното решаване ще бъдат дискутирани през мерките, които могат да се предприемат на местно, областно и национално ниво.

Един от акцентите, които ще бъде поставен по време на форумите ще бъде необходимостта гражданите да познават по-добре правата си и да бъдат проактивни по отношение на услугата „гражданска сигурност“ доставяна от МВР и местната власт.

Преди да предприемем конкретни действия за информиране на гражданите и промяна на политиките,  е необходимо да се направи анализ на нуждите на гражданите. Именно поради тази причина, ние разработихме  специален въпросник, който Ви молим да попълните, защото Вашето мнение е важно за нас. 

 

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"