НачалоНовини

Национална кръгла маса „Реформа за сигурност и безопасност“

На 18 декември 2015г., Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи (СФСМВР) в партньорство с Фондация „Общество и сигурност“ ще проведат национална кръгла маса на тема „Реформа за сигурност и безопасност“.
Основната цел на кръглата маса е да се споделят и обсъдят гледните точки на представителите  на различните заинтересовани страни, за това по какъв начин да се реформира МВР. Мотивите за провеждане на кръглата маса са свързани с убедеността, че това е единственият правилен подход за реформиране на МВР по начин, удовлетворяващ, както служителите, така и гражданите. По този начин ще се постигне сближаване на позициите, обединение около визията за това как се развива МВР до 2030г. и постигане на съгласие за създаване на дългосрочна стратегия за реформи, които да доведат до повишаване на ефективността на ведомството. 

Представителите на СФСМВР и Фондация „Общество и сигурност“ вярват, че целите, които си поставят – по-добро правоприлагане, по-високо качество на доставяната услуга „гражданска сигурност“ и по-сигурна и безопасна среда за всички граждани на Република България са споделени от всички граждани. 

Покани за събитието са изпратени до представители на изпълнителната и съдебната власт, Президентството, членове на Европейския парламент, браншови и съсловни организации, както и представители на гражданския сектор в България.

По този начин в процеса на обсъждане на механизма за реформиране на МВР ще могат да се вземат принципни решения и да се постигне не само до сближаване на позициите, но и до идентифициране на конкретните инструменти, в т.ч. финансови, които могат да се използват, за да се реформира МВР, съгласно изискванията и практиките в ЕС.

Фондация "Общество и сигурност"
Фондация „Общество и сигурност“

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"