НачалоСнимки

МВР: в служба на гражданите или в служба на политиците?

„При смяна на всяко правителство, в системата винаги започват промени, които са конюнктурно и политически обосновани, което периодично стресира състава и води до постоянно напрежение в работата. Твърди се, че „…основната причина за срива в системата е, че тя трябва да е деполитизирана, а е силно политизирана. Когато се смени властта започват да се търсят пробойни в МВР, за да се компрометират определени досегашни началници и в центъра на престрелката са служителите в системата. Ние сме полицаи, пожарникари и спасителни на всички, а не на една или друга политическа партия“. Политическата зависимост от ръководния състав води до промяна на принципите на добро управление и деградиране на имиджа и компетенциите на ръководния състав. Усещането на служителите е, че в последните години ръководният състав е изграден не на база умения и знания, а на база връзки и политическа протекция: „Важно е да е наш човек и да му имат страх, да натиска тези под него, за да търчат и изпълняват служителите“. Споделя се, че в системата има нещо като аристокрация – хора на високи позиции, които са възприемани като недосегаеми. Като цяло усещането е, че няма смисъл да има политически кабинет, при положение, че армията и полицията са деполитизирани структури, а подобни управленски похвати делегитимират МВР като институция, която служи на обществото.“

*Изследване на факторите причиняващи стрес сред служителите в МВР

we are BG2

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация "Общество и сигурност"