Публикации

Защо е необходимо и важно в целия процес на реформиране да участват синдикални организации?

Реформите, които се реализират към момента, както беше споменато,  са парцелирани и неефективни. Реформите в МВР  е необходимо да бъдат

Read More
Публикации

Как трябва да изглежда МВР след 15 години?

Служителите в МВР, както и представителите на структурите на гражданското общество, участвали в процеса на идентификация на подходите, стигнаха до

Read More
НовиниПубликации

Становище на Фондация „Общество и сигурност“ за предложена „Пътна карта за реформи в МВР“

След запознаване с презентацията на „МВР 2015: Пътна карта на реформите“ /можете да я видите в края на становището/,  Фондация

Read More